Daily Archives: 10:54 am

Hornil-StylePix

StylePix Pro là phần mềm có tất cả các tính năng của raster biên tập đồ họa và giao diện người dùng thân thiện. StylePix là một...

vector-search-interface

  Giao diện khung tìm kiếm, với các tùy chọn khác nhau và khung filter, “property search” có thể được sử dụng cho nhiều...