[CakePHP] Những điểm mới ở CakePHP 2.0

CakePHP từ lâu đã có phiên bản 2.0, song song với phiên bản 1.3. Ban đầu, nó chỉ dành cho các deverloper nhưng hiện nay bản CakePHP 2.0 Stable đã được ra mắt, phiên bản mới nhất của CakePHP 2.0 hiện nay là 2.0.2.

Sau một thời gian ngắn thử dùng CakePHP bản 2.0, CakePHPViet muốn chia sẻ đến các bạn một số điểm khác so với CakePHP 1.3.

Ở bản 2.0 này, CakePHP chỉ hỗ trợ PHP bản 5. cụ thể là PHP 5.2.9 hoặc cao hơn, nhưng sau khi thử với bản 5.2.6 thì vẫn sử dụng bình thường :)

1. Cấu trúc thư mục, file:

So với phiên bản 1.3, CakePHP 2.0 có  cấu trúc thư mục tương tự nhau, riêng CakePHP 2.0 có thêm thư mục Console. Bên cạnh đó, tên tất cả các thư mục đều được viết Hoa ký tự đầu tiên (trừ tmp và webroot) thay vì viết thường như bản 1.3.

Cấu trúc thư mục trong CakePHP 2.0Thêm vào đó một số file được đặt ở các vị trí khác với bản 1.3 như app_controller.php được đặt trong Controllers, app_model đặt trong Model, app_helper đặt trong Views/Helper. Cách đặt tên file cũng có sự thay đổi: tất cả file đều được viết hoa ký tự đầu tiên, với các file controllers thì không còn dấu _ nữa, mà thay vào đó là viết liền nhau và viết hoa ký tự đầu của mỗi từ.

Ví dụ: app_controller được viết thành AppController.

appcontroller trong cakephp 2.0

2. Một số thay đổi trong code:

a. Controller:

Các kiểu khai báo gần giống với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như C#, Java

– Từ khóa public được đặt ở đầu function và khi khai báo biến. Bạn có thể khai báo các biến $uses, $name bắt đầu bằng từ khóa public thay vì var như trước, tuy nhiên từ khóa var vẫn có thể sử dụng bình thường.

– Bạn có thể throw exception (tạm dịch là ném ra các ngoại lệ) khi CakePHP bắt được một lỗi nào đó, cái này tương tự với báo lỗi missing trong CakePHP 1.3

Ngoài ra, trong các hàm cơ bản trong controller như add, edit, index, view còn có thêm một số phương thức khác :

– Kiểm tra một record có tồn tại hay chưa bằng

Ví dụ:

– Kiểm tra action được gọi là post, get, hay put (cho việc update records)

– Kiểm tra action được gọi là post, get, hay put (cho việc update records)

– Biến $this->data được đổi thành $this->request->data, và cách sử dụng tương tự như $this->data trong CakePHP 1.3

b. View

Có một số thay đổi nhỏ tại view như sau:

Ở phiên bản 1.3, để sử dụng các helper như Html, Form, bạn có thể gọi $form, $html hoặc $this->Form hay $this->Html. Ở bản 2.0, bạn chỉ có một cách gọi là $this->Form hoặc $this->Html mà thôi, gọi bằng $form, CakePHP báo lỗi Undefined variable.

Ngoài ra giao diện mặc định của CakePHP 2.0 trông đẹp hơn và gọn gàng hơn phiên bản 1.3.

Trên đây là một số điểm mới của CakePHP 2.0 mà sau một thời gian ngắn sử dụng CakePHPViet nhận thấy, đây cũng là một phiên bản CakePHP còn rất mới cho những web programmer nói chung và CakePHPViet nói riêng nên có thể những nhận định này vẫn còn thiếu sót và chưa hoàn chỉnh.

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *