Website Resource

Vector, wallpaper, stock photo for web developer

flamingo

Giao diện website được thiết kế trên PSD theo màu sắc Metro. File download dạng PSD và HTML đã được slicing. PSD : https://www.dropbox.com/s/aj7uzqjmmjaqac4/Flamingo.psd RAR...

studio-website-psd-template

Mẫu thiết kế PSD cho website, thích hợp cho website : creative or design studio, with plenty of space for work examples, social media, and different featured...

pale-navigation-and-social-bar

Thanh Navigation menu được thiết kế tao nhã, hỗ trợ menu con (Submenu), liên kết theo kiểu thiết kế mạng xã hội (có sẵn các icon...

corporate-creative-template

Template trên nền Photoshop được thiết kế cho website tổ chức, doanh nghiệp. Template bao gồm thanh menu ngang (Navigation menu), header, các...