[Ebooks] Windows 8 Ebook for Dummies

Windows 8 đã chính thức được microsoft phát hành, với hệ hiều hành mới này có thể sẽ khá mới lạ với người dùng mới. Với người dùng công nghệ thì sự trải nghiệm cái mới bao giờ cũng thú vị, tuy nhiên đa phần người dùng vẫn chưa quyết định chuyển đổi lên Windows 8 mà vẫn còn trung thành với Windows 7.

Ebook Window 8 for Dummies sẽ giới thiệu cũng như khái quát để sử dụng và cách hoạt động của hệ điề hành mới này.

Chi tiết :

Ebook windows 8 for dummies

Windows 8 For Dummies eBook Table of Contents :

Chapter 1:       The New Start screen

Chapter 2:       The Traditional desktop

Chapter 3:       Storage: Internal, External, and in the Sky

Chapter 4:       Working with Apps

Chapter 5:       Engaging the Social Apps

Chapter 6:       Getting Connected and Having fun through the Start Screen

Chapter 7 :      Ten things you’ll Hate about Windows 8 (And how to fix them)

ebook windows 8 for dummies content

Whether you’re running Windows 8 on a touchscreen device, laptop or desktop, keep this free e-book in your pocket as a quick reference guide that’s there whenever you need it.

Read Online

[http://www.slideshare.net/niceit/blog-itinfo-windows-8-ebook-for-dummies, 550, 650]

Download

https://www.box.com/s/nboosdsvpwwu1ag9rtbz

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *