[JS] Jquery slidenote plugin – Tạo Slide thông báo cho website

Với plugin cho JQuery Slidenote bạn có thể dễ dàng tạo slide thông báo cho người dùng trên website, nếu không thích kiểu mặc định bạn có thể custom lại CSS để cho slide đẹp hơn, Slidenote có hỗ trợ cả Ajax dễ dàng quản lý và custom cho slide của mình.

Sử dụng :

Để sử dụng slidenote trước tiên bạn cần phải load Jquery trước bởi vì đây là một plugin dành cho JQuery, include code js vào trang web

Apply DOM selector phần tử bằng JQuery

JQuery Slidenote có thể tùy chỉnh lại một số tham số tùy chọn thay vì để mặc định

Slidenote hỗ trỡ 5 tùy chọn để người  dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh

  • where specifies how far down the user must scroll before the notification slides into view.
  • corner controls from which side of the screen the notification will slide in.
  • URL tells SlideNote from where to pull the data to use as the content of the notification. If no container is specified, then the entire page will be used.
  • container is to be used in conjunction with URL. When specified, it will only pull content from the element having the specified ID from the specified URL.
  • closeImage displays the image at the specified URL. When clicked, it will slide the note out of view. The note will not display until the next time the user scrolls passed the where value.

Slidenote hỗ trợ tốt trên các phiên bản trình duyệt : Chrome, Firefox, Safari, Opera, and IE9. Slidenote có hỗ trợ IE8 tuy nhiên vẫn chưa chính thức.

DEMO + DOWNLOAD

Download

DemoTrang Chủ Hỗ TrợJQuery-slide-note (Source + Demo)

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *