[PHP] Tạo Cron Job Auto Optimize Mysql Table

Với một script PHP được viết sẵn để Optimize Database và cron job để thực hiện thường xuyên, dữ liệu trang web sẽ được tối ưu hóa và tăng tốc độ xử lý truy vấn, cải thiện tốc độ load trang web.

Trước tiên tạo file xử lý PHP với nội dung:

Các tham số có thể tùy chỉnh tùy theo cấu hình hosting. Tiếp đến là tạo một cron job để thực thi code theo lịch, ở đây demo sử dụng theo Hosting linux, cài đặt thời gian mặc định tùy vào yêu cầu công việc có thể là mỗi ngày hay tuần,… tiếp đến là điền mã lệnh thực thi

echo '#!/bin/sh' > mysql_optimize; echo '/path/to/your/script.php' >> mysql_optimize; chmod 755 mysql_optimize;

Với thao tác đơn giản bạn có thể giữ cho DB website tối ưu một cách nhanh chóng và thường xuyên để tăng tốc độ loading.

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *