Tìm kiếm và tạo link trong String (text)

Nếu chúng ta có một đoạn text/string chứa link ở dạng text và không thể click, sử dụng đoạn script sau nó sẽ tìm kiếm và replace các text và replace thành link thật cho người dùng có thể click để truy cập các link.

 

 

 

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *