[Linux Centos] Cài đặt Composer Command

Composer là công cụ quản lý gói (Package) cho hệ thống được viết bằng PHP, khá phổ biến và hầu hết cái dự án hiện nay đều sử dụng Composer từ cái dự án nhỏ cho đến các dự án lớn được viết bằng Framework.

Để cài đặt Composer như một lệnh trên Centos thực hiện theo các bước:

1. Di chuyển thư mục làm việc hiện tại đến /tmp (thư mục lưu file tạm trên server)

2. Download file Composer.phar để cài đặt bằng lệnh

3. Sau khi tải thành công, di chuyển file vào thư mục thực hiện lệnh của hệ thống bằng lệnh

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng lệnh composer mọi nơi trên command line, để kiểm tra phiên bản hiện tại bằng lệnh

 

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *