[Linux Centos] Centos 7 cài đặt WebServer với Apache2.4 , MariaDB và PHP5.6

Hôm nay BlogIt sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt WebServer trên Centos 7 với phiên bản Apache2.4, MariaDB và PHP5.6 sử dụng gói EPEL trên Centos.

Trước hết đảm bảo server đã được update gói packages YUM, nếu chưa chạy lệnh update từ trước, các bạn chạy lệnh sau trong Terminal

Tiến hành cài đặt EPEL bằng lệnh

Để nâng cấp Epel lên Epel 7 sử dụng lệnh

 

Sau các bước chuẩn bị, bắt đầu tiến hành cài đặt WebServer theo từng bước.

1.Cài đặt Apache2.4

Cài đặt Apache bằng lệnh

Khởi động dịch vụ

Gõ vào trình duyệt localhost hay 127.0.0.1 sẽ được giao diện trang default của Apache

2017-07-31_23-13-18

Mở port cho máy chủ

2. Cài đặt MariaDB

Sử dụng lệnh

Khởi động dich vụ

Tiến hành cài đặt password cho root bằng lệnh

Theo cái bước hướng dẫn của hệ thống (nếu không rành tiếng anh thì chỉ cần Enter đến hết, sau đó sử dụng password rỗng).

Theo kinh nghiệm sử dụng, thì khi sử dụng import hay restore database thì MariaDB thì xuất hiện lỗi Lost connection during query. Để khắc phục lỗi này, chỉ cần mở file (Bước này có thể bỏ qua)

Đặt giá trị

3. Cài đặt PHP

Để sử dụng phiên bản PHP trong gói Epel, các bạn mở file

Trong đó có một số phiên bản PHP được định nghĩa sẵn, muốn sử dụng phiên bản nào thì set enable=1

Ở đây mình sẽ cài đặt phiên bản 5.6 nên sẽ cấu hình

Lưu ý mấy phiên bản khác bạn nên set enable=0

Chạy lệnh sau để cài đặt PHP

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại bằng lệnh

2017-07-31_23-17-36

Như vậy là cơ bản đã cài đặt xong WebServer, một số phần nâng cao để cấu hình cho server chạy mượt hơn, bảo mật hơn sẽ có bài viết riêng để các bạn tiện theo dõi.

Câu hỏi các bạn cứ comment mình sẽ trả lời. Thân!

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *