Download EmEditor Professional 12 – Công cụ lập trình chuyên nghiệp cho lập trình viên

EmEditor Text Editor là công cụ lập trình dễ dùng, nhẹ và khả năng mở rộng cao cho Windows. EmEditor hoàn toàn tùy biến được, ứng dụng hỗ trợ Unicode và macro mạnh mẽ.

emeditor12_symbol_list

Phiên bản EmEditor mới cho phép bạn mở những tập tin cỡ lớn – lớn hơn nhiều dung lượng cho phép trước đây. Chắng hạn, máy tính với 1 GB RAM có thể mở một tập tin 4 GB dễ dàng. Phiên bản mới tối ưu tốc độ mở các tập tin lớn, nhờ đó ứng dụng có thể mở các tập tin lớn nhanh hơn rất nhiều so với các phiên bản trước. Thiết kế hoạt động đa luồng mới cho phép bạn xem tài liệu trong quá trình mở tập tin. Một cửa sổ trạng thái xuất hiện trong các hoạt động chiếm nhiều thời gian như biên tâp, sao lưu, tìm kiếm, thay thế, chèn thêm, xóa văn bản, cho phép bạn hủy bỏ các tác vụ này bất kì lúc nào. Cả với những tập tin nhỏ hơn, phiên bản mới này cũng cải thiện tốc độ tổng bộ trong các tác vụ hàng ngày như mở tập tin, biên tập, sao lưu, tìm kiếm và thay thế văn bản.

BoxNet : https://www.box.com/s/m98bb795u1o6mz34jrnp | 7.9MB

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *