[Web Resource] CV Template – Download mẫu thông tin cá nhân trên Photoshop

Để xin được việc hay ứng tuyển vào một vị trí nào đó thì CV rất quan trọng, một CV ấn tượng với nhà tuyển dụng bao giờ cũng gây thiện cảm lớn. Với mẫu CV này thì các bạn có thể tự tin mà phỏng vấn nhá.

1

2

File Download bao gồm file AI, PSD và PDF.

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *