[Web Resource] Vector Search Interface

vector-search-interface

 

Giao diện khung tìm kiếm, với các tùy chọn khác nhau và khung filter, “property search” có thể được sử dụng cho nhiều loại tìm kiếm. Khung tìm kiếm bao gồm khung Search, Drop box, Check box, và nhiều bộ lọc khác. Cung cấp trong mỗi định dạng mà bạn có thể cần – một PSD, Vector, và CSS / HTML.

Download

PSD: https://app.box.com/s/ll7pyp7q4uy9abjrmyaa | CSS: https://app.box.com/s/23wvd8e35iall7ioma73

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *