[Web Resource] 20+ Theme giáng sinh miễn phí cho blog

Giáng sinh đã đến rất gần, nếu bạn muốn thay đổi áo mới cho blog của mình để đón giáng sinh thì dưới đây hơn 20 templates giáng sinh đẹp cho blog của bạn (dành cho wordpress).

1. Xmas

Xmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.bloggerthemes.net/2009/12/xmas.html

2. Krismas

Krismas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://besttheme.net/krismas-blogger-template/

3. It’s Christmas

It’s Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://chicablogger.com/

4. Christmas

Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.bloggerthemes.net/2009/12/christmas.html

5. Christmas

Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.bloggerthemes.net/2009/11/christmas-2.html

6. Christmas V2

Christmas V2 Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.bloggerthemes.net/2009/11/christmas-v2.html

7. Red Christmas

Red Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.bloggerthemes.net/2010/12/red-christmas.html

8. Red Christmas

Red Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.skincorner.com/red-christmas-blogger-templates.html

9. Merry Christmas

Merry Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.deluxetemplates.net/2011/12/marry-christmas-2-blogger-template.html

10. MerryChristmasBlog

MerryChristmasBlog Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.deluxetemplates.net/2012/12/merrychristmasblog-blogger-template.html

11. Lovely Xmas

Lovely Xmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.deluxetemplates.net/2009/12/lovely-xmas-blogger-templates.html

12. Pinky Christmas

Pinky Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.skincorner.com/pinky-christmas-blogger-template.html

13. Winnie in Christmas

Winnie in Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.skincorner.com/christmas-blogger-template-winnie-in-christmas.html

14. Winter Christmas

Winter Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.dhampire.net/2009/12/winter-christmas-plantilla-blogger.html

15. Santa and Reindeers

Santa and Reindeers Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.skincorner.com/christmas-blogger-template-santa-and-reindeers.html

16. Christmas Night

Christmas Night Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.bloggerthemes.net/2010/12/christmas-night.html

17. Christmas in my heart

Christmas in my heart Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://bloggerspan.blogspot.com/2009/12/christmas-in-my-heart-free-blogger.html

18. Christmas Fun

Christmas Fun Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.skincorner.com/christmas-fun-blogger-template.html

19. Blogger Buster Christmas

Blogger Buster Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.bloggerbuster.com/2010/12/free-template-blogger-buster-christmas.html

20. Elegant Christmas

Elegant Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.bloggermint.com/2010/12/elegant-christmas-blogger-template/

21. Free engage

Free engage Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.ezwpthemes.com/templates/free-engage.html

22. Green – Christmas

Green - Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.skincorner.com/green-christmas-blogger-template.html

23. Metamorphosis Christmas

Metamorphosis Christmas Blogger Template

Live Demo | Download Template

Theme URL: http://www.templatesblock.com/2010/12/metamorphosis-christmas.html

Comments

comments

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *