[Web Resource] 20 Trình phát Video tốt nhất cho HTML 5

HTML 5 là nền tảng ứng dụng web tốt nhất để chạy các video player một cách mượt mà, với sự phát triển của HTML 5, các hãng sản xuất các trình nhúng Video Player cũng cho ra lò các ứng dụng tương thích với nền tảng mới với nhiều tính năng vượt trội và ngày càng mạnh hơn, đẹp hơn.

Sau đây là 20 trình Video Player hỗ trợ tốt nhất cho HTML 5 cũng như mạnh mẽ và đặt biệt là rất đẹp 😆

JW Player for HTML5

jQuery UI video widget

MooTools HTML5 Video Player: Moovie

jQuery HTML5 Audio-Video Kit: jMediaelement

HTML5 Video Player With Flash Fallback: FlareVideo

DailyMotion HTML5 video player

Control HTML5 Video With MooTools: CwVideo

Advanced HTML5 Media Player – OSM Player

Sublime HTML5 video player

HTML5 Video & Media JS Library By Kaltura

HTML5 Video Player: Projekktor

Cross-Browser Videos: Video For Everybody

YouTube HTML5 Player

Akamai’s Open Video Player for HTML5

JavaScript-Based HTML5 Video Player: Video JS

Open Source Video Player – Miro

Vimeo, Video Sharing For You

HTML5 Audio, Video and Image Gallery: Multimedia Gallery

Javascript Driven HTML5 Video Player: Dplayer

HTML5 Video Player: MediaElement.js

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *