[Web Resource] Zebra xây dựng giao diện người dùng Desktop-Like với HTML5

Zebra là bộ thư viện Javascript được sử dụng để xây dựng các thành phần tương tác với người dùng mạnh mẽ (desktop-like layout). Bộ thành phần cho giao diện người dùng (User Interface – UI) được xây dựng trên nền tảng HTML5, màu sắc được phối trên CSS và có thể hoạt động trên hầu hết các loại trình  duyệt phổ biến hiện nay.

Với hơn 30 bộ thành phần tương tác được xây dựng sẵn bao gồm giao diện lưới (gird), các tabs, menu, forms, và nhiều thành phần khác.

Zebra UI Kit

Với nhiều định đạng (Layout) đã được xây dựng trước và bạn có thể tạo mới dựa trên cấu trúc Zebra một cách dễ dàng. Zebra cũng hộ trợ định dạng pixel-by-pixel paiting control, có thể bắt sự kiện người dùng, sự kiện trên các thành phần (focus management), flash-free clipboard management and nhiều thứ khác.

Website: http://www.zebkit.com/
Demo: http://www.zebkit.org/samples/index.html
Download: https://github.com/barmalei/zebra

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *